Kleve, Duitsland van Groesbeek, 7 juli

Ik zag veel mooie steden en dorpen vandaag maar ik voelde me de hele dag een beetje gedesoriënteerd. Waarschijnlijk omdat ik vaak mijn route moest veranderen vanwege onregelmatige veerboten op nationale fietsrouten in Duitsland. Dat gebeurde nooit in Nederland of Vlaanderen maar in één dag moest ik me enkele keren omdraaien vanwege veerboten die niet voeren. Toen ik de goede kant van de rivier weer bereikte, was ik een beetje bang op de andere kant te gaan. I wilde niet opvangen worden door de onbetrouwbaar veerboten. Nog steeds een leuke tocht. Maar als je mijn route volgen, reken je niet dat je bij dezelfde punten met een veer kunt oversteken.

Route:
https://ridewithgps.com/trips/9837681


I saw a lot of beautiful cities and villages today, but I felt a little disoriented the whole day. Probably because I had to change my route several times because of the irregular ferries on the national bike routes in Germany. It never happened in the Netherlands or Flanders, but in one day I had to turn around several times because of ferries that weren’t operating. When I reached the right side of the river, I was scared to go back to the other side. I didn’t want to get trapped by the unreliable ferries. Still it was a nice ride. But if you follow my route, don’t count on being able to cross at the same ferry points.


Emlichheim-Welsum, 3 juli

Route:
Ik fietste een omweg naar Welsum door Zwolle. Ik nam een pauze voor een biertje een ijsje in Hattem. Het weer was mooier en ik voelde me goed. Een leuke dag op de fiets. De AirBnB in Welsum was erg leuk. Ik had weer een gezellig avondeten met de familie die er wonen en ik leerde iets over afstuderen in Nederland van de tweelingen die op dinsdag zouden afstuderen.

Route:
https://ridewithgps.com/trips/9771801


I took a roundabout route to Welsum through Zwolle. I stopped for a beer and ice cream in Hattem. The weather was nicer and I felt better. A nice day on the bike. The AirBnB in Welsum was really nice. I had another enjoyable meal with the family that lived there and learned a little about graduation in the Netherlands from the twins that would graduate on Tuesday.

Ommen, Overijssel from Cathy Cramer on Vimeo.


Uitrusten in Emlichheim, 2 juli

Geen verassing, met alle rennen gisteren, trok ik een beetje een spier in mijn been. Vandaag meestal werkte ik en ruste uit. Tijdens een pauze in het regen fietste een paar kilometers. Vanavond had ik een gezellige en heerlijke maaltijd met veel Nederlands praten met de familie van de eigenaars van de B&B. Mijn verblijf bij de B&B was echt herstellend. Ik wenste alleen maar dat ik langer kon blijven.

Route:
https://ridewithgps.com/trips/9771800


No surprise, with all the running yesterday I pulled a muscle in my leg a little. Today I mostly worked and took it easy. During a break in the rain I biked a few kilometers. This evening I had a delicious meal and pleasant conversation with the owners of the B&B and their family. I really felt restored, mentally and physically, after my stay at the B&B. I only wished I could stay longer.


Groningen-Drenthe-Duitsland, 1 juli

Voor mij was vandaag de moeilijkste dag van de tocht. Het weer was slecht. Ik voelde me moe. Ik wilde niet veel in het regen te fietsen. Maar uiteindelijk kwam ik bij de mooie B&B in Emlichheim, Duitsland aan. [langer verhaal hieronder.]

Route
https://ridewithgps.com/trips/9771799


This was the hardest day of the tour for me. The weather was bad. I was tired. I didn’t feel like riding a lot in the rain. But finally I arrived at the beautiful B&B in Emlichheim, Germany. [longer story below]


Assen, Drenthe from Cathy Cramer on Vimeo.Ik wachtte een paar uren in Groningen om te werken en voor een pauze in het regen voordat ik vertrok. Maar straks nadat ik begon, werd het weer regenen. Ik nam een paar foto’s en video’s in Groningen. Daarna begon het harder te regenen en ik fietste in richting Groningen Station. Ik moest een Dag Fiets kaart kopen maar ik vond geen balie en de NS kaartmachine accepteerde mijn pin-kaarten niet en ik had niet genoeg munt geld. Ik realiseerde ook niet dat er twee spoormaatschappijen uit Groningen rijden. Omdat ik me te erg haastte had, checkte ik bij de verkeerde trein in. Ik zag de andere kaartlezers niet. Dankzij was de conductrice heel behulpzaam. Ze vertelde me wat ik moest doen. Ik stap af en reed terug zodat ik kan bij de andere trein uitchecken. Dan checkte ik voor de NS in. Ik probeerde met nog een andere pin-kaart in andere NS machine te betalen. Gelukkig werkte het en ik kocht een Dag Fiets kaart.

Ik nam de trein naar Assen en ik fietste rond die mooie stad. Het weer zag niet te slecht uit dus ik besloot de overig kilometers naar Emlichheim te fietsen. Ik ging rond 5 km en realiseerde dat ik in Assen vergat uit te checken. Ik fietste terug. Nu moest ik de trein verder nemen, anders zal ik te laat in Emlichheim aankomen. Omdat ik net heb uitgecheckt, liet de machine me niet weer inchecken. Goed dan, denk ik, ik zal op het perron inchecken. Maar er is alleen een incheck plaats op het perron en het staat volledig op het achtereind. Ik rende en incheckte. Natuurlijk was er alleen één fietswagen, op het vooreind van de trein. Er was niet genoeg tijd het in te halen. Ik bereikte net de achterste wagen en instapte. Tjonge. Ik kwam tegen een conducteur die blijkbaar een dag net zo slecht als ik aan het hebben was. Hij schreeuwde onverstaanbaar tegen mij. Ik vroeg hem langzamer te spreken. Ik vroeg hem of hij wilde me wagens te veranderen bij het volgende station. Hij antwoordde me niet. In ieder geval, wilde ik weg van hem. Dus bij het volgende station, stap ik uit en rende naar het andere eind van de trein en stapte de fietsenwagen in, hoewel dat mijn trein reis bij het volgende station zou eindigen.

In Hoogeveen, realiseerde me weer, na een paar kilometers fietsen, dat ik niet had uitgecheckt en terug naar het station moest. Maar gelukkig kwam ik de B&B aan net voordat het begon weer heel hard te regenen.

Les: de kaartlezers staat vaak niet in je weg als je de lift gebruiken. Dus je moet extra aan uitchecken denken.
—-

I waited a few hours before I left Groningen to work and for a break in the rain. But soon after I took off, it was raining again. I took a few photos and videos in Groningen. Then it started to rain harder and I rode toward Groningen Station. I needed to buy a day ticket for my bike, but I couldn’t find a ticket office and the NS ticket machine wouldn’t accept my credit cards and I didn’t have enough coins. I also didn’t realize that two different train companies run service out of Groningen. Because I was in a big hurry I checked in with the wrong train. I didn’t see the readers for the other train service. Thankfully the conductor was very helpful. She told me what I had to do. I got off at the next stop and rode back so I could check out with the other train company and checked in again. I tried yet another credit card in another ticket machine. Luckily it worked and I bought a ticket for my bike.

I took the train to Assen and biked around the beautiful city. The weather didn’t look too bad so I decided to bike the remaining kilometers to Emlichheim. I went about 5 km and realized that I forgot to check out in Assen. I biked back. Now I had to take the train farther or I would arrive in Emlichheim too late. Because I’d just checked out the reader wouldn’t let me check in again. Oh well, I thought, I’ll just check in on the platform. But on the platform there was only one reader at the very back end. I ran and checked in. Of course there was only one bike car, at the front of the train. There was not enough time to reach it. I barely made it to the back car and got in. Geez. I encountered a conductor who apparently was having as terrible a day as I was. It was impossible to understand what he was screaming at me. I asked him to speak more slowly. I asked if he wanted me to change cars at the next station. He did not respond. In any case, I wanted to get away from him. So at the next station, I got out, ran to the other end of the train and got in the bike car, even though my train ride would end at the next station.

In Hoogeveen I realized again after riding a few kilometers that I’d forgotten to check out and had to go back to the station. But luckily I arrived at the B&B just before heavy rain started again.

Lesson: the card readers are often not located in your path if you use the lift to and from the platform. So you have to pay extra attention to checking in and out.