Groesbeek-Eindhoven en Van Gogh fietsroute, 9 juli

Na een veerboot over de Maas, fietste ik de hele dag in North Brabant. Ik ging rechtstreeks in richting Eindhoven, daarna volgde ik de Van Gogh fietsroute rond Eindhoven. De Van Gogh route was echt mooi. De middag was zonnig en veel keren zag ik iets langs de route en dacht aan schilderijen van Van Gogh en dacht, ‘O, nu snap ik het.’

https://ridewithgps.com/trips/9868770


After a ferry over the Maas, river, I biked the whole day in the province of North Brabant. I took a direct route in the direction of Eindhoven, then followed the Van Gogh bike route around Eindhoven. The Van Gogh route was really beautiful. It was a sunny afternoon and several times I saw something along the route and remembered paintings by Van Gogh, and thought, “Oh, now I get it.”


Fietspad kruising, Eindhoven from Cathy Cramer on Vimeo.


Kleve, Duitsland van Groesbeek, 7 juli

Ik zag veel mooie steden en dorpen vandaag maar ik voelde me de hele dag een beetje gedesoriënteerd. Waarschijnlijk omdat ik vaak mijn route moest veranderen vanwege onregelmatige veerboten op nationale fietsrouten in Duitsland. Dat gebeurde nooit in Nederland of Vlaanderen maar in één dag moest ik me enkele keren omdraaien vanwege veerboten die niet voeren. Toen ik de goede kant van de rivier weer bereikte, was ik een beetje bang op de andere kant te gaan. I wilde niet opvangen worden door de onbetrouwbaar veerboten. Nog steeds een leuke tocht. Maar als je mijn route volgen, reken je niet dat je bij dezelfde punten met een veer kunt oversteken.

Route:
https://ridewithgps.com/trips/9837681


I saw a lot of beautiful cities and villages today, but I felt a little disoriented the whole day. Probably because I had to change my route several times because of the irregular ferries on the national bike routes in Germany. It never happened in the Netherlands or Flanders, but in one day I had to turn around several times because of ferries that weren’t operating. When I reached the right side of the river, I was scared to go back to the other side. I didn’t want to get trapped by the unreliable ferries. Still it was a nice ride. But if you follow my route, don’t count on being able to cross at the same ferry points.


Welsum-Arnhem-Groesbeek en het Kröller Müller, 6 juli

Vandaag werd het weer heel mooi. Ik vertrok vroeg uit Welsum en fietste door de Veluwe heen met een pauze bij het Kröller Müller Museum, daarna naar Arnhem en om Arnhem heen, daarna door Nijmegen heen, naar mijn eindbestemming for de dag, Groesbeek. Ik vond het erg leuk een paar heuvels tegen te komen.

Het Kröller Müller, verborgen in de bos, is echt een verassing, een klein modern museum met een indrukwekkende collectie. Wat raar is, dat er geen goede parkeerplaatsen voor eigen fietsen zijn. Ze hebben huurfietsen bij de ingangen van het park. Alle faciliteiten voor fietsen leken vooral voor de huurfietsen ontworpen. Misschien hebben ze weinig verwachting dat iemand de enkele kilometers van een stad buiten het park ernaar toe zal fietsen. In ieder geval, hoe dan ook je het bereiken, is het museum echt een bezoek waarde.

De Veluwe was één van mijn favoriete plekken van de hele tocht. Het deed me denken aan thuis vooral bossen in New Mexico maar er zijn geen ijsje of koffie kramen in New Mexico bossen.

Ik was een beetje de weg kwijt en werd gefrustreerd in Arnhem, maar ik vond Arnhem en Oosterbeek, zowel Groesbeek en de andere dorpen in het gebied prachtig!

Route:
https://ridewithgps.com/trips/9818168

Veluwe from Cathy Cramer on Vimeo.


Today the weather was very nice. I left Welsum early and biked through the Veluwe with a stop at the Kröller Müller Musem, then to Arnhem and around Arnhem, then through Nijmegen to my final destination for the day, Groesbeek. I was very glad to finally encounter some hills.

The Kröller Müller, hidden in the forest, is a real surprise; a small modern museum with an impressive collection. It is a little strange that there are no good parking places if you ride to the museum on your own bike. They have rental bikes at the entrances to the park. All the bike facilities seem to be designed for the rental bikes. Maybe they don’t expect many people to bike from one of the nearby towns to the park. In any case, however you get there, the museum is really worth a visit.

The Veluwe was one of my favorite places of the entire tour. It reminded me of home and especially the forests in New Mexico, but there aren’t any ice cream or coffee stands in New Mexico forests.

I got a little lost and frustrated in Arnhem, but I found Arnhem, Oosterbeek as well as Groesbeek and the other towns and villages in the area beautiful!

Lelystad, 5 juli

De foto’s ziet er niet te slecht uit maar vandaag leek een echt beroerde dag. Ik was heel blij dat mijn route ging door Elburg. Het is een echt leuk oud dorp. Maar voor mij was Flevoland en Lelystad de minste leuke tocht. Ik vervelde me een beetje op Flevoland en vond Lelystad een beetje anders. Ik stond een uur onder een dak naast de haven van Lelystad. Misschien omdat ik een beetje tijdnood voelde, was het zelfs minder leuk. Waarschijnlijk of het weer beter was, zou ik alles mooier hebben gevonden.

Route:
https://ridewithgps.com/trips/9799547


It doesn’t look too bad from the photos, but this really seemed like a miserable day. I was very glad my route went through Elburg. It is a really nice old village, but the ride to Flevoland and Lelystad was my least favorite of the tour. I was a little bored with Flevoland and Lelystad was not my favorite city. Maybe because I felt a little pressed for time it was even worse. Probably if the weather had been better, I’d have found it all more beautiful.


Boscomplex Vierhouten from Cathy Cramer on Vimeo.